LibreOffice Module sc (master) 1
ScHTMLPos Member List

This is the complete list of members for ScHTMLPos, including all inherited members.

Get(ScHTMLOrient eOrient) constScHTMLPosinline
MakeAddr() constScHTMLPosinline
mnColScHTMLPos
mnRowScHTMLPos
ScHTMLPos()ScHTMLPosinlineexplicit
ScHTMLPos(SCCOL nCol, SCROW nRow)ScHTMLPosinlineexplicit
ScHTMLPos(const ScAddress &rAddr)ScHTMLPosinlineexplicit
Set(SCCOL nCol, SCROW nRow)ScHTMLPosinline
Set(const ScAddress &rAddr)ScHTMLPosinline