LibreOffice Module svx (master) 1
SdrModel Member List

This is the complete list of members for SdrModel, including all inherited members.

adaptSizeAndBorderForAllPages(const Size &rNewSize, tools::Long nLeft=0, tools::Long nRight=0, tools::Long nUpper=0, tools::Long nLower=0)SdrModelvirtual
AddListener(SfxListener &rListener)SfxBroadcasterprivate
AddUndo(std::unique_ptr< SdrUndoAction > pUndo)SdrModel
AllocModel() constSdrModelvirtual
AllocPage(bool bMasterPage)SdrModelvirtual
AreControlsThemed()SdrModelinline
BegUndo()SdrModel
BegUndo(const OUString &rComment)SdrModel
BegUndo(const OUString &rComment, const OUString &rObjDescr, SdrRepeatFunc eFunc)SdrModel
Broadcast(const SfxHint &rHint)SfxBroadcaster
BurnInStyleSheetAttributes()SdrModel
ClearModel(bool bCalledFromDestructor)SdrModel
ClearUndoBuffer()SdrModel
clearWeak()tools::WeakBase
CopyPages(sal_uInt16 nFirstPageNum, sal_uInt16 nLastPageNum, sal_uInt16 nDestPos, bool bUndo, bool bMoveNoCopy)SdrModel
createOutliner(OutlinerMode nOutlinerMode)SdrModel
createUnoModel()SdrModelprotectedvirtual
DeleteMasterPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
DeletePage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModelvirtual
disposeOutliner(std::unique_ptr< SdrOutliner > pOutliner)SdrModel
DoesMakePageObjectsNamesUnique() constSdrModelinline
DoMakePageObjectsNamesUnique(bool bDo)SdrModelinline
dumpAsXml(xmlTextWriterPtr pWriter) constSdrModelvirtual
EnableUndo(bool bEnable)SdrModel
EndUndo()SdrModel
ForAllListeners(std::function< bool(SfxListener *)> f) constSfxBroadcaster
Forward(SfxBroadcaster &rBC, const SfxHint &rHint)SfxBroadcasterprotected
GetActiveOutliners() constSdrModel
GetAngleString(Degree100 nAngle)SdrModelstatic
GetBitmapList() constSdrModelinline
GetChainingOutliner(const SdrTextObj *pObj) constSdrModel
GetCharCompressType() constSdrModelinline
GetColorList() constSdrModelinline
GetCompatibilityFlag(SdrCompatibilityFlag eFlag) constSdrModel
GetDashList() constSdrModelinline
GetDefaultStyleSheet() constSdrModelinline
GetDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2Obj() constSdrModelinline
GetDefaultTabulator() constSdrModelinline
GetDisableTextEditUsesCommonUndoManager() constSdrModelinline
GetDocumentStorage() constSdrModelvirtual
GetDocumentStream(OUString const &rURL, ::comphelper::LifecycleProxy const &rProxy) constSdrModel
GetDrawOutliner(const SdrTextObj *pObj=nullptr) constSdrModel
GetForbiddenCharsTable() constSdrModelinline
GetFormattingTextObj() constSdrModel
GetGradientList() constSdrModelinline
getHandoutPageCount() constSdrModelinline
GetHatchList() constSdrModelinline
GetHitTestOutliner() constSdrModelinline
getImagePreferredDPI() constSdrModelinlinevirtual
GetItemPool() constSdrModelinline
GetItemPool()SdrModelinline
GetLayerAdmin() constSdrModelinline
GetLayerAdmin()SdrModelinline
GetLineEndList() constSdrModelinline
GetLinkManager()SdrModelinline
GetListenerCount() constSfxBroadcaster
GetMasterPage(sal_uInt16 nPgNum) constSdrModel
GetMasterPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
GetMasterPageCount() constSdrModel
GetMaxObjSize() constSdrModelinline
GetMetricString(tools::Long nVal, bool bNoUnitChars=false, sal_Int32 nNumDigits=-1) constSdrModel
GetPage(sal_uInt16 nPgNum) constSdrModel
GetPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
GetPageCount() constSdrModel
GetPageNumType() constSdrModelvirtual
GetPatternList() constSdrModelinline
GetPercentString(const Fraction &rVal)SdrModelstatic
GetPersist() constSdrModelinline
GetPropertyList(XPropertyListType t) constSdrModelinline
GetRefDevice() constSdrModelinline
GetScaleUnit() constSdrModelinline
GetSdrUndoFactory() constSdrModel
GetSdrUndoManager() constSdrModel
GetStyleSheetPool() constSdrModelinline
GetTextChain() constSdrModel
getTheme() constSdrModel
GetUIScale() constSdrModelinline
GetUIUnit() constSdrModelinline
GetUndoBracketLevel() constSdrModelinline
GetUnitString(FieldUnit eUnit)SdrModelstatic
getUnoModel()SdrModel
getUnoTunnelId()SdrModelstatic
getWeakConnection()tools::WeakBaseprivate
HasListeners() constSfxBroadcaster
HasRedoActions() constSdrModel
HasUndoActions() constSdrModel
impAddIncarnatedSdrObjectToSdrModelSdrModelfriend
ImpCreateTables(bool bDisablePropertyFiles)SdrModelprivate
ImpPostUndoAction(std::unique_ptr< SdrUndoAction > pUndo)SdrModelprivate
ImpReformatAllEdgeObjects()SdrModelprivate
ImpReformatAllTextObjects()SdrModelprivate
impRemoveIncarnatedSdrObjectToSdrModelSdrModelfriend
ImpSetOutlinerDefaults(SdrOutliner *pOutliner, bool bInit=false)SdrModelprivate
ImpSetUIUnit()SdrModelprivate
InsertMasterPage(SdrPage *pPage, sal_uInt16 nPos=0xFFFF)SdrModelvirtual
InsertPage(SdrPage *pPage, sal_uInt16 nPos=0xFFFF)SdrModelvirtual
IsAddExtLeading() constSdrModelinline
IsChanged() constSdrModelinline
IsCreatingDataObj() constSdrModelinlinevirtual
IsInDestruction() constSdrModelinline
IsKernAsianPunctuation() constSdrModelinline
isLocked() constSdrModelinline
IsMPgNumsDirty() constSdrModelinline
IsPagNumsDirty() constSdrModelinline
IsPasteResize() constSdrModelinline
IsPickThroughTransparentTextFrames() constSdrModelinline
IsReadOnly() constSdrModelvirtual
IsStarDrawPreviewMode() constSdrModelinline
IsSwapGraphics() constSdrModelinline
IsTransportContainer() constSdrModelinline
IsUndoEnabled() constSdrModel
IsVOCInvalidationIsReliable() constSdrModelinline
IsWriter() constSdrModelinline
m_aMaxObjSizeSdrModelprotected
m_aRedoStackSdrModelprotected
m_aUIScaleSdrModelprotected
m_aUIUnitFactSdrModelprotected
m_aUIUnitStrSdrModelprotected
m_aUndoLinkSdrModelprotected
m_aUndoStackSdrModelprotected
m_bIsWriterSdrModelprotected
m_bMPgNumsDirtySdrModelprotected
m_bPagNumsDirtySdrModelprotected
m_bPasteResizeSdrModelprotected
m_bReadOnlySdrModelprotected
m_bStarDrawPreviewModeSdrModelprotected
m_bSwapGraphicsSdrModelprotected
m_bThemedControlsSdrModelprotected
m_bTransparentTextFramesSdrModelprotected
m_bTransportContainerSdrModelprotected
m_eObjUnitSdrModelprotected
m_eUIUnitSdrModelprotected
m_ListenersSfxBroadcasterprivate
m_nDefaultTabulatorSdrModelprotected
m_nMaxUndoCountSdrModelprotected
m_nUIUnitDecimalMarkSdrModelprotected
m_nUndoLevelSdrModelprotected
m_pChainingOutlinerSdrModelprotected
m_pCurrentUndoGroupSdrModelprotected
m_pDefaultStyleSheetSdrModelprotected
m_pDrawOutlinerSdrModelprotected
m_pEmbeddedHelperSdrModelprotected
m_pHitTestOutlinerSdrModelprotected
m_pItemPoolSdrModelprotected
m_pLayerAdminSdrModelprotected
m_pLinkManagerSdrModelprotected
m_pRefOutDevSdrModelprotected
m_pTextChainSdrModelprotected
m_RemovedPositionsSfxBroadcasterprivate
maAllIncarnatedObjectsSdrModelprivate
maMasterPagesSdrModelprotected
maPagesSdrModelprotected
maPropertiesSdrModel
MasterPageListChanged()SdrModelvirtual
mbAddExtLeadingSdrModel
mbChangedSdrModelprotected
mbDisableTextEditUsesCommonUndoManagerSdrModelprotected
mbInDestructionSdrModel
mbKernAsianPunctuationSdrModel
mbMakePageObjectsNamesUniqueSdrModelprivate
mbModelLockedSdrModel
mbUndoEnabledSdrModelprotected
mbVOCInvalidationIsReliableSdrModelprotected
Merge(SdrModel &rSourceModel, sal_uInt16 nFirstPageNum, sal_uInt16 nLastPageNum, sal_uInt16 nDestPos, bool bMergeMasterPages, bool bAllMasterPages, bool bUndo=true, bool bTreadSourceAsConst=false)SdrModelvirtual
MigrateItemSet(const SfxItemSet *pSourceSet, SfxItemSet *pDestSet, SdrModel *pNewModel)SdrModelstatic
mnCharCompressTypeSdrModel
mnDefTextHgtSdrModelprotected
mnHandoutPageCountSdrModel
MoveMasterPage(sal_uInt16 nPgNum, sal_uInt16 nNewPos)SdrModel
MovePage(sal_uInt16 nPgNum, sal_uInt16 nNewPos)SdrModelvirtual
mpDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2ObjSdrModelprotected
mpForbiddenCharactersTableSdrModel
mpImplSdrModel
mpOutlinerCacheSdrModel
mpWeakConnectiontools::WeakBaseprivate
mxStyleSheetPoolSdrModelprotected
mxUnoModelSdrModelprivate
operator=(const SdrModel &rSrcModel)=deleteSdrModelprivate
operator==(const SdrModel &rCmpModel) const =deleteSdrModelprivate
PageListChanged()SdrModelvirtual
ReadUserDataSequenceValue(const css::beans::PropertyValue *pValue)SdrModel
RecalcPageNums(bool bMaster)SdrModel
Redo()SdrModel
RefDeviceChanged()SdrModel
ReformatAllTextObjects()SdrModel
RemoveListener(SfxListener &rListener)SfxBroadcasterprivate
RemoveMasterPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModelvirtual
RemovePage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModelvirtual
Repeat(SfxRepeatTarget &)SdrModel
SdrModel(const SdrModel &rSrcModel)=deleteSdrModelprivate
SdrModel(SfxItemPool *pPool=nullptr, ::comphelper::IEmbeddedHelper *pPers=nullptr, bool bDisablePropertyFiles=false)SdrModelexplicit
SetAddExtLeading(bool bEnabled)SdrModel
SetChanged(bool bFlg=true)SdrModelvirtual
SetCharCompressType(CharCompressType nType)SdrModel
SetCompatibilityFlag(SdrCompatibilityFlag eFlag, bool bEnabled)SdrModel
SetDefaultFontHeight(sal_Int32 nVal)SdrModel
SetDefaultStyleSheet(SfxStyleSheet *pDefSS)SdrModelinline
SetDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2Obj(SfxStyleSheet *pDefSS)SdrModelinline
SetDefaultTabulator(sal_uInt16 nVal)SdrModel
SetDisableTextEditUsesCommonUndoManager(bool bNew)SdrModelinline
SetForbiddenCharsTable(const std::shared_ptr< SvxForbiddenCharactersTable > &xForbiddenChars)SdrModel
setHandoutPageCount(sal_uInt16 nHandoutPageCount)SdrModelinline
SetKernAsianPunctuation(bool bEnabled)SdrModel
SetLinkManager(sfx2::LinkManager *pLinkMgr)SdrModelinline
setLock(bool bLock)SdrModel
SetMaxObjSize(const Size &rSiz)SdrModelinline
SetMaxUndoActionCount(sal_uInt32 nCount)SdrModel
SetNotifyUndoActionHdl(const std::function< void(std::unique_ptr< SdrUndoAction >)> &rLink)SdrModelinline
SetPasteResize(bool bOn)SdrModelinline
SetPersist(::comphelper::IEmbeddedHelper *p)SdrModelinline
SetPickThroughTransparentTextFrames(bool bOn)SdrModelinline
SetPropertyList(XPropertyListRef const &p)SdrModelinline
SetReadOnly(bool bYes)SdrModel
SetRefDevice(OutputDevice *pDev)SdrModel
SetScaleUnit(MapUnit eMap)SdrModel
SetSdrUndoFactory(SdrUndoFactory *pUndoFactory)SdrModel
SetSdrUndoManager(SfxUndoManager *pUndoManager)SdrModel
SetStarDrawPreviewMode(bool bPreview)SdrModel
SetStyleSheetPool(SfxStyleSheetBasePool *pPool)SdrModelinline
SetSwapGraphics()SdrModel
SetTextDefaults() constSdrModel
SetTextDefaults(SfxItemPool *pItemPool, sal_Int32 nDefTextHgt)SdrModelstatic
setTheme(std::shared_ptr< model::Theme > const &pTheme)SdrModel
SetUIScale(const Fraction &rScale)SdrModel
SetUIUnit(FieldUnit eUnit)SdrModel
SetUIUnit(FieldUnit eUnit, const Fraction &rScale)SdrModel
SetUndoComment(const OUString &rComment)SdrModel
SetUndoComment(const OUString &rComment, const OUString &rObjDescr)SdrModel
setUnoModel(const css::uno::Reference< css::uno::XInterface > &xModel)SdrModel
SetVOCInvalidationIsReliable(bool b)SdrModelinline
SfxBroadcaster()SfxBroadcaster
SfxBroadcaster(const SfxBroadcaster &rBC)SfxBroadcaster
Undo()SdrModel
WeakBase()tools::WeakBase
WriteUserDataSequence(css::uno::Sequence< css::beans::PropertyValue > &rValues)SdrModel
~SdrModel() overrideSdrModelvirtual
~SfxBroadcaster() COVERITY_NOEXCEPT_FALSESfxBroadcastervirtual
~WeakBase()tools::WeakBasevirtual