LibreOffice Module svx (master)  1
FmFormModel Member List

This is the complete list of members for FmFormModel, including all inherited members.

adaptSizeAndBorderForAllPages(const Size &rNewSize, tools::Long nLeft=0, tools::Long nRight=0, tools::Long nUpper=0, tools::Long nLower=0)SdrModelvirtual
AddUndo(std::unique_ptr< SdrUndoAction > pUndo)SdrModel
AllocModel() const SdrModelvirtual
AllocPage(bool bMasterPage) overrideFmFormModelvirtual
BegUndo()SdrModel
BegUndo(const OUString &rComment)SdrModel
BegUndo(const OUString &rComment, const OUString &rObjDescr, SdrRepeatFunc eFunc)SdrModel
Broadcast(const SfxHint &rHint)SfxBroadcaster
BurnInStyleSheetAttributes()SdrModel
ClearModel(bool bCalledFromDestructor)SdrModel
ClearUndoBuffer()SdrModel
clearWeak()tools::WeakBase
ControlsUseRefDevice() const FmFormModel
CopyPages(sal_uInt16 nFirstPageNum, sal_uInt16 nLastPageNum, sal_uInt16 nDestPos, bool bUndo, bool bMoveNoCopy)SdrModel
createOutliner(OutlinerMode nOutlinerMode)SdrModel
createUnoModel()SdrModelprotectedvirtual
DeleteMasterPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
DeletePage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModelvirtual
disposeOutliner(std::unique_ptr< SdrOutliner > pOutliner)SdrModel
DoesMakePageObjectsNamesUnique() const SdrModelinline
DoMakePageObjectsNamesUnique(bool bDo)SdrModelinline
dumpAsXml(xmlTextWriterPtr pWriter) const SdrModelvirtual
EnableUndo(bool bEnable)SdrModel
EndUndo()SdrModel
FmFormModel(const FmFormModel &)=deleteFmFormModelprivate
FmFormModel(SfxItemPool *pPool=nullptr, SfxObjectShell *pPers=nullptr)FmFormModel
Forward(SfxBroadcaster &rBC, const SfxHint &rHint)SfxBroadcasterprotected
GetActiveOutliners() const SdrModel
GetAngleString(Degree100 nAngle)SdrModelstatic
GetAutoControlFocus() const FmFormModelinline
GetBitmapList() const SdrModelinline
GetChainingOutliner(const SdrTextObj *pObj) const SdrModel
GetCharCompressType() const SdrModelinline
GetColorList() const SdrModelinline
GetDashList() const SdrModelinline
GetDefaultStyleSheet() const SdrModelinline
GetDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2Obj() const SdrModelinline
GetDefaultTabulator() const SdrModelinline
GetDisableTextEditUsesCommonUndoManager() const SdrModelinline
GetDocumentStorage() const SdrModelvirtual
GetDocumentStream(OUString const &rURL,::comphelper::LifecycleProxy const &rProxy) const SdrModel
GetDrawOutliner(const SdrTextObj *pObj=nullptr) const SdrModel
GetForbiddenCharsTable() const SdrModelinline
GetFormattingTextObj() const SdrModel
GetGradientList() const SdrModelinline
getHandoutPageCount() const SdrModelinline
GetHatchList() const SdrModelinline
GetHitTestOutliner() const SdrModelinline
GetItemPool() const SdrModelinline
GetItemPool()SdrModelinline
GetLayerAdmin() const SdrModelinline
GetLayerAdmin()SdrModelinline
GetLineEndList() const SdrModelinline
GetLinkManager()SdrModelinline
GetListener(size_t nNo) const SfxBroadcaster
GetListenerCount() const SfxBroadcaster
GetMasterPage(sal_uInt16 nPgNum) const SdrModel
GetMasterPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
GetMasterPageCount() const SdrModel
GetMaxObjSize() const SdrModelinline
GetMetricString(tools::Long nVal, bool bNoUnitChars=false, sal_Int32 nNumDigits=-1) const SdrModel
GetObjectShell() const FmFormModelinline
GetOpenInDesignMode() const FmFormModelinline
GetPage(sal_uInt16 nPgNum) const SdrModel
GetPage(sal_uInt16 nPgNum)SdrModel
GetPageCount() const SdrModel
GetPageNumType() const SdrModelvirtual
GetPatternList() const SdrModelinline
GetPercentString(const Fraction &rVal)SdrModelstatic
GetPersist() const SdrModelinline
GetPropertyList(XPropertyListType t) const SdrModelinline
GetRefDevice() const SdrModelinline
GetScaleFraction() const SdrModelinline
GetScaleUnit() const SdrModelinline
GetSdrUndoFactory() const SdrModel
GetSdrUndoManager() const SdrModel
GetSizeOfVector() const SfxBroadcaster
GetStyleSheetPool() const SdrModelinline
GetTextChain() const SdrModel
GetTheme()SdrModel
GetUIScale() const SdrModelinline
GetUIUnit() const SdrModelinline
GetUndoBracketLevel() const SdrModelinline
GetUndoEnv()FmFormModel
GetUnitString(FieldUnit eUnit)SdrModelstatic
getUnoModel()SdrModel
getUnoTunnelId()SdrModelstatic
HasListeners() const SfxBroadcaster
HasRedoActions() const SdrModel
HasUndoActions() const SdrModel
implSetOpenInDesignMode(bool _bOpenDesignMode)FmFormModelprivate
InsertMasterPage(SdrPage *pPage, sal_uInt16 nPos=0xFFFF) overrideFmFormModelvirtual
InsertPage(SdrPage *pPage, sal_uInt16 nPos=0xFFFF) overrideFmFormModelvirtual
IsAddExtLeading() const SdrModelinline
IsAnchoredTextOverflowLegacy() const SdrModel
IsChanged() const SdrModelinline
IsCreatingDataObj() const SdrModelinlinevirtual
IsInDestruction() const SdrModelinline
IsKernAsianPunctuation() const SdrModelinline
isLocked() const SdrModelinline
IsMPgNumsDirty() const SdrModelinline
IsPagNumsDirty() const SdrModelinline
IsPasteResize() const SdrModelinline
IsPickThroughTransparentTextFrames() const SdrModelinline
IsReadOnly() const SdrModelvirtual
IsStarDrawPreviewMode() const SdrModelinline
IsSwapGraphics() const SdrModelinline
IsTransportContainer() const SdrModelinline
IsUndoEnabled() const SdrModel
IsWriter() const SdrModelinline
m_aMaxObjSizeSdrModelprotected
m_aObjUnitSdrModelprotected
m_aRedoStackSdrModelprotected
m_aUIScaleSdrModelprotected
m_aUIUnitFactSdrModelprotected
m_aUIUnitStrSdrModelprotected
m_aUndoLinkSdrModelprotected
m_aUndoStackSdrModelprotected
m_bAutoControlFocusFmFormModelprivate
m_bIsWriterSdrModelprotected
m_bMPgNumsDirtySdrModelprotected
m_bOpenInDesignModeFmFormModelprivate
m_bPagNumsDirtySdrModelprotected
m_bPasteResizeSdrModelprotected
m_bReadOnlySdrModelprotected
m_bStarDrawPreviewModeSdrModelprotected
m_bSwapGraphicsSdrModelprotected
m_bTransparentTextFramesSdrModelprotected
m_bTransportContainerSdrModelprotected
m_eObjUnitSdrModelprotected
m_eUIUnitSdrModelprotected
m_nDefaultTabulatorSdrModelprotected
m_nMaxUndoCountSdrModelprotected
m_nUIUnitDecimalMarkSdrModelprotected
m_nUndoLevelSdrModelprotected
m_pChainingOutlinerSdrModelprotected
m_pCurrentUndoGroupSdrModelprotected
m_pDefaultStyleSheetSdrModelprotected
m_pDrawOutlinerSdrModelprotected
m_pEmbeddedHelperSdrModelprotected
m_pHitTestOutlinerSdrModelprotected
m_pImplFmFormModelprivate
m_pItemPoolSdrModelprotected
m_pLayerAdminSdrModelprotected
m_pLinkManagerSdrModelprotected
m_pObjShellFmFormModelprivate
m_pRefOutDevSdrModelprotected
m_pTextChainSdrModelprotected
maMasterPagesSdrModelprotected
maPagesSdrModelprotected
maPropertiesSdrModel
MasterPageListChanged()SdrModelvirtual
mbAddExtLeadingSdrModel
mbChangedSdrModelprotected
mbDisableTextEditUsesCommonUndoManagerSdrModelprotected
mbInDestructionSdrModel
mbKernAsianPunctuationSdrModel
mbModelLockedSdrModel
mbUndoEnabledSdrModelprotected
Merge(SdrModel &rSourceModel, sal_uInt16 nFirstPageNum, sal_uInt16 nLastPageNum, sal_uInt16 nDestPos, bool bMergeMasterPages, bool bAllMasterPages, bool bUndo=true, bool bTreadSourceAsConst=false)SdrModelvirtual
MigrateItemSet(const SfxItemSet *pSourceSet, SfxItemSet *pDestSet, SdrModel *pNewModel)SdrModelstatic
mnCharCompressTypeSdrModel
mnDefTextHgtSdrModelprotected
mnHandoutPageCountSdrModel
MoveMasterPage(sal_uInt16 nPgNum, sal_uInt16 nNewPos)SdrModel
MovePage(sal_uInt16 nPgNum, sal_uInt16 nNewPos)SdrModelvirtual
mpDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2ObjSdrModelprotected
mpForbiddenCharactersTableSdrModel
mpImplSdrModel
mpOutlinerCacheSdrModel
mxStyleSheetPoolSdrModelprotected
OpenInDesignModeIsDefaulted()FmFormModel
operator=(const FmFormModel &rSrcModel)=deleteFmFormModelprivate
PageListChanged()SdrModelvirtual
ReadUserDataSequenceValue(const css::beans::PropertyValue *pValue)SdrModel
RecalcPageNums(bool bMaster)SdrModel
Redo()SdrModel
RefDeviceChanged()SdrModel
ReformatAllTextObjects()SdrModel
RemoveMasterPage(sal_uInt16 nPgNum) overrideFmFormModelvirtual
RemovePage(sal_uInt16 nPgNum) overrideFmFormModelvirtual
Repeat(SfxRepeatTarget &)SdrModel
SdrModel(SfxItemPool *pPool=nullptr,::comphelper::IEmbeddedHelper *pPers=nullptr, bool bDisablePropertyFiles=false)SdrModelexplicit
SetAddExtLeading(bool bEnabled)SdrModel
SetAnchoredTextOverflowLegacy(bool bEnabled)SdrModel
SetAutoControlFocus(bool _bAutoControlFocus)FmFormModel
SetChanged(bool bFlg=true)SdrModelvirtual
SetCharCompressType(CharCompressType nType)SdrModel
SetDefaultFontHeight(sal_Int32 nVal)SdrModel
SetDefaultStyleSheet(SfxStyleSheet *pDefSS)SdrModelinline
SetDefaultStyleSheetForSdrGrafObjAndSdrOle2Obj(SfxStyleSheet *pDefSS)SdrModelinline
SetDefaultTabulator(sal_uInt16 nVal)SdrModel
SetDisableTextEditUsesCommonUndoManager(bool bNew)SdrModelinline
SetForbiddenCharsTable(const std::shared_ptr< SvxForbiddenCharactersTable > &xForbiddenChars)SdrModel
setHandoutPageCount(sal_uInt16 nHandoutPageCount)SdrModelinline
SetKernAsianPunctuation(bool bEnabled)SdrModel
SetLinkManager(sfx2::LinkManager *pLinkMgr)SdrModelinline
setLock(bool bLock)SdrModel
SetMaxObjSize(const Size &rSiz)SdrModelinline
SetMaxUndoActionCount(sal_uInt32 nCount)SdrModel
SetNotifyUndoActionHdl(const std::function< void(std::unique_ptr< SdrUndoAction >)> &rLink)SdrModelinline
SetObjectShell(SfxObjectShell *pShell)FmFormModel
SetOpenInDesignMode(bool _bOpenDesignMode)FmFormModel
SetPasteResize(bool bOn)SdrModelinline
SetPersist(::comphelper::IEmbeddedHelper *p)SdrModelinline
SetPickThroughTransparentTextFrames(bool bOn)SdrModelinline
SetPropertyList(XPropertyListRef const &p)SdrModelinline
SetReadOnly(bool bYes)SdrModel
SetRefDevice(OutputDevice *pDev)SdrModel
SetScaleFraction(const Fraction &rFrac)SdrModel
SetScaleUnit(MapUnit eMap)SdrModel
SetScaleUnit(MapUnit eMap, const Fraction &rFrac)SdrModel
SetSdrUndoFactory(SdrUndoFactory *pUndoFactory)SdrModel
SetSdrUndoManager(SfxUndoManager *pUndoManager)SdrModel
SetStarDrawPreviewMode(bool bPreview)SdrModel
SetStyleSheetPool(SfxStyleSheetBasePool *pPool)SdrModelinline
SetSwapGraphics()SdrModel
SetTextDefaults() const SdrModel
SetTextDefaults(SfxItemPool *pItemPool, sal_Int32 nDefTextHgt)SdrModelstatic
SetTheme(std::unique_ptr< svx::Theme > pTheme)SdrModel
SetUIScale(const Fraction &rScale)SdrModel
SetUIUnit(FieldUnit eUnit)SdrModel
SetUIUnit(FieldUnit eUnit, const Fraction &rScale)SdrModel
SetUndoComment(const OUString &rComment)SdrModel
SetUndoComment(const OUString &rComment, const OUString &rObjDescr)SdrModel
setUnoModel(const css::uno::Reference< css::uno::XInterface > &xModel)SdrModel
SfxBroadcaster()SfxBroadcaster
SfxBroadcaster(const SfxBroadcaster &rBC)SfxBroadcaster
Undo()SdrModel
WeakBase()tools::WeakBase
WriteUserDataSequence(css::uno::Sequence< css::beans::PropertyValue > &rValues)SdrModel
~FmFormModel() overrideFmFormModelvirtual
~SdrModel() overrideSdrModelvirtual
~SfxBroadcaster() COVERITY_NOEXCEPT_FALSESfxBroadcastervirtual
~WeakBase()tools::WeakBasevirtual